นโยบายการจัดส่งสินค้า

ConfiDental เป็นผู้ดำเนินการของ (https://www.theconfidental.com/) ("เว็บไซต์") การสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดด้านล่าง สิ่งเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายทราบและตกลงตามข้อตกลงนี้เพื่อปกป้องและกำหนดความคาดหวังในบริการของเราร่วมกัน


1. ทั่วไป

ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสต็อก เราพยายามรักษาจำนวนสต็อกที่ถูกต้องบนเว็บไซต์ของเรา แต่ในบางครั้งอาจมีความคลาดเคลื่อนของสต็อกและเราจะไม่สามารถเติมเต็มสินค้าทั้งหมดของคุณได้ในขณะที่ซื้อ ในกรณีนี้ เราจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้กับคุณ และติดต่อคุณว่าคุณต้องการรอการเติมสินค้าที่สั่งไว้ล่วงหน้าหรือคุณต้องการให้เราดำเนินการคืนเงินหรือไม่


2. ค่าจัดส่ง

ค่าจัดส่งจะคำนวณระหว่างการชำระเงินตามน้ำหนัก ขนาด และปลายทางของสินค้าในคำสั่งซื้อ การชำระเงินสำหรับการจัดส่งจะถูกเรียกเก็บพร้อมกับการซื้อ

ราคานี้จะเป็นราคาสุดท้ายสำหรับค่าขนส่งให้กับลูกค้า


3. การคืนสินค้า

3.1 การส่งคืนเนื่องจากเปลี่ยนใจ

คอนฟี่เดนทัล ยินดีรับคืนสินค้าเนื่องจากเปลี่ยนใจ ตราบใดที่เราได้รับคำขอคืนสินค้าภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้า และส่งคืนให้เราในบรรจุภัณฑ์เดิม ไม่ได้ใช้และอยู่ในสภาพที่ขายต่อได้

การส่งคืนสินค้าจะต้องชำระตามค่าใช้จ่ายของลูกค้า และจะต้องจัดเตรียมการจัดส่งด้วยตนเอง

เมื่อได้รับและยอมรับการคืนสินค้าแล้ว การคืนเงินจะดำเนินการเพื่อเก็บเครดิตสำหรับการซื้อในอนาคต เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นผ่านทางอีเมล

คอนฟี่เดนทัล จะคืนเงินตามมูลค่าของสินค้าที่ส่งคืน แต่จะไม่คืนเงินตามมูลค่าของค่าขนส่งที่ชำระไป


3.2 การคืนการรับประกัน

คอนฟี่เดนทัล ยินดีปฏิบัติตามข้อเรียกร้องการรับประกันที่ถูกต้อง โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องยื่นข้อเรียกร้องภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า

ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าส่งสินค้าคืนล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เราจะคืนเงินให้คุณเมื่อการเรียกร้องการรับประกันสำเร็จ

เมื่อได้รับสินค้าคืนเพื่อเรียกร้องการรับประกันคุณสามารถคาดหวังได้

คอนฟี่เดนทัล เพื่อดำเนินการเรียกร้องการรับประกันของคุณภายใน 7 วัน

เมื่อยืนยันการเคลมการรับประกันแล้ว คุณจะได้รับตัวเลือกดังนี้:

(ก) คืนเงินไปยังวิธีการชำระเงินของคุณ

(b) การคืนเงินเป็นเครดิตร้านค้า

(c) สินค้าทดแทนที่ส่งถึงคุณ (หากมีสินค้าในสต็อก)


4. เงื่อนไขการจัดส่ง

4.1 ระยะเวลาการขนส่งภายในประเทศ

โดยทั่วไป การจัดส่งภายในประเทศจะใช้เวลาขนส่งประมาณ 2 - 7 วัน


4.2 ระยะเวลาการขนส่งระหว่างประเทศ

โดยทั่วไป คำสั่งซื้อที่จัดส่งระหว่างประเทศจะใช้เวลาในการขนส่งประมาณ 4 - 22 วัน สิ่งนี้จะแตกต่างกันไปมากขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการจัดส่งที่คุณเลือก เราสามารถเสนอราคาโดยประมาณที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นได้เมื่อคุณเลือกบริษัทจัดส่งเมื่อชำระเงิน


4.3 เวลาจัดส่ง

โดยปกติคำสั่งซื้อจะถูกจัดส่งภายใน 2 วันทำการหลังจากชำระเงินตามคำสั่งซื้อ

คลังสินค้าของเราเปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ ตามเวลาทำการมาตรฐาน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ซึ่งคลังสินค้าจะปิดทำการ ในกรณีเหล่านี้ เราดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดส่งล่าช้าจะถูกจำกัดให้เหลือน้อยที่สุด


4.4 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง

สำหรับการขอเปลี่ยนที่อยู่สำหรับจัดส่ง เราสามารถเปลี่ยนที่อยู่ได้ตลอดเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งคำสั่งซื้อ


4.5 จัดส่งตู้ ป.ณ

คอนฟี่เดนทัล จะจัดส่งไปยังที่อยู่ตู้ ป.ณ. โดยใช้บริการไปรษณีย์เท่านั้น เราไม่สามารถให้บริการจัดส่งไปยังสถานที่เหล่านี้ได้


4.6 การจัดส่งที่อยู่ทางทหาร

เราสามารถจัดส่งไปยังที่อยู่ทางทหารโดยใช้ USPS เราไม่สามารถให้บริการนี้โดยใช้บริการจัดส่งได้

4.7 สินค้าหมดสต๊อก

หากสินค้าหมด เราจะจัดส่งสินค้าที่มีในสต็อกทันทีและส่งสินค้าที่เหลือเมื่อกลับคืนสู่สต็อก


4.8 เกินเวลาจัดส่ง

หากเวลาจัดส่งเกินเวลาที่คาดการณ์ไว้ โปรดติดต่อเราเพื่อให้เราดำเนินการตรวจสอบได้


5. การแจ้งเตือนการติดตาม

เมื่อจัดส่ง ลูกค้าจะได้รับลิงก์ติดตามซึ่งพวกเขาจะสามารถติดตามความคืบหน้าของการจัดส่งโดยอิงตามข้อมูลอัปเดตล่าสุดที่ผู้ให้บริการจัดส่งจัดเตรียมไว้ให้


6. พัสดุเสียหายระหว่างการขนส่ง

หากคุณพบว่าพัสดุได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่ง หากเป็นไปได้ โปรดปฏิเสธพัสดุจากผู้ให้บริการจัดส่งและติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา หากพัสดุถูกจัดส่งโดยที่คุณไม่อยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป


7. หน้าที่และภาษี

7.1 ภาษีการขาย

ภาษีการขายได้นำไปใช้กับราคาสินค้าตามที่แสดงบนเว็บไซต์แล้ว


7.2 อากรและภาษีนำเข้า

อากรขาเข้าและภาษีสำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศอาจต้องชำระเมื่อเดินทางมาถึงประเทศปลายทาง ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและ The ConfiDental ขอแนะนำให้คุณตระหนักถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ก่อนทำการสั่งซื้อกับเรา

หากคุณปฏิเสธที่จะจ่ายอากรและภาษีเมื่อเดินทางมาถึงประเทศปลายทางของคุณ สินค้าจะถูกส่งคืนให้กับ ConfiDental โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และลูกค้าจะได้รับเงินคืนตามมูลค่าสินค้าที่ชำระ หักด้วยค่าขนส่งคืน จะไม่มีการคืนเงินค่าขนส่งเริ่มต้น


8. การยกเลิก

หากคุณเปลี่ยนใจก่อนที่คุณจะได้รับคำสั่งซื้อ เราสามารถยอมรับการยกเลิกได้ตลอดเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งคำสั่งซื้อ ถ้าสั่ง

ได้ถูกจัดส่งไปแล้ว โปรดดูนโยบายการคืนเงินของเรา


9. ประกันภัย

พัสดุประกันการสูญหายและเสียหายตามมูลค่าที่ผู้ให้บริการจัดส่งระบุไว้


9.1 กระบวนการกรณีพัสดุเสียหายระหว่างขนส่ง

เราจะดำเนินการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าทันทีที่ผู้จัดส่งได้เสร็จสิ้นการตรวจสอบข้อเรียกร้องแล้ว


9.2 ขั้นตอนการสูญหายของพัสดุระหว่างทาง

เราจะดำเนินการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าทันทีที่ผู้จัดส่งได้ดำเนินการตรวจสอบและถือว่าพัสดุสูญหาย


10. การบริการลูกค้า

สำหรับการสอบถามข้อมูลการบริการลูกค้าทั้งหมด กรุณาส่งคำถามที่ https://theconfidental.myshopify.com/pages/contact-us